Media Norge har signerat "ad DEPOT" från 5 fifteen Ltd som nytt strategisk annonsbookingsystem

1. december 2011

Flexibilitet och branscherfarenhet är viktiga faktorer för val av leverantör

Norges största mediabolag, Media Norge AS, (ett helägt dotterbolag till Schibsted Media Group) har signerat en betydande order med det engelska programvaruhuset 5 fifteen Ltd. 500 användarlicenser av annonsbookingsprogramvaran "ad DEPOT" skall användas i Media Norges fyra huvudregioner.

"ad DEPOT"-systemet hanterar visning och beställingar av rubrikannonser för både trykt og elektronisk media. Programvaran gör det möjligt för användarna att spåra och sälje annonser, samt administrera fakturering, kontrakt, layout, marknadsföring og kundrelationsautomatisering. "ad DEPOT" kontrollerar annonsförsäljning, produktion och leveranssprocesser från a til ö.

"Vi gjenomförde en grundlig genomgång av flera system och kände att 5 fifteen hade en god förståelse för våra behov under denna processen", säger Rune Nilsen, IT-chef for annonssystem hos Media Norge. "En annan fundamental grund till att vi valde ad DEPOT är den anmärkningsvärda flexibiliteten i systemets arkitektur. Det tillåter oss att integrera den bäste programvaran för våra affärsmässiga krav till en sammanhängande lösning, och "plug and play"-funktionalitet betyder att vi inte är bundna till en annan systemarkitektur, programvara eller en bestämd funktionalitet, så vi kan anpassa oss allt efter vad vår verksamhet kräver."

ad DEPOT-systemet integrerar CRM, ekonomi-, produktion- och försäljnings-system och skapar en sammanhängande kundlösning for Media Norge.

Media Norge, som etablerades i juni 2009, är en sammenslagning av de störste norska mediahusen Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad och webplatsen Finn.no. Enligt Nilsen har det fusionerade bolaget, arbetat för att implementera flera gemensamma  konsoliderade system : "Vi har redan etablerat ett redaktionellt system, och näste naturliga steg var att konsolidera våra annonssystem så att vi kan "streem-line" vårt arbetsflöde och automatisera månge uppgfter som i dag utförs manuellt. Vi var i behov av något som kunde distribueras externt till geografiskt spridda lokaliseringar av våra regionala kontor och vi var också ute efter att förbättra existerande funktionalitet."

En otvivelaktigt värdefull förbättring som förväntes från det nya ad DEPOT-systemet är utnyttjandet av en integrerad försäljningsprocess för Media Norges portefölj av publikationer. "Självklart önskar vi att maximere våra annonsintäkter och vi tror att det nya systemet kommer att hjälpa oss att göra detta genom att förbättra vår förmåga att sälja annonsepaket och korsvis försäljning på tvären av våra publikationer", sier Nilsen. "Det nya systemet kommer att göra processen mer sömfri i och med att försäljarna kommer att ha tillgång till pålitlig information om produkter i realtid och se exakt vilka placeringar och positioner som är tillgängliga i varje publikation vid varje tidpunkt."

Aftenposten är en rikstidning med bas i Oslo och är Norges största när det gäller upplaga, medan Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad alla är regionala tidningar. Med kontor som ligger mer än 200 km från varandra, är den web-baserade systemarkitekturen i ad DEPOT idealisk för snabb distribution på flera orter.

"Filosofin bakom vår tillvägagångssätt är att bli «bäst i klassen»", säger Merv Griffin, Försäljnings- och Marknadsdirektör hos 5 fifteen Ltd. "Vi integrerar de bästa systemen från de bästa leverantörerna för att optimera lösningen för våre kunder. I samband med denna specifika ordern genomförde vi en analys på varje ort, och eventuell nödvändig funktionalitet som inte redan finns i ad DEPOT-programvaran och i de integrerade systemen kommer att utvecklas, allt som en del av kontraktet. Det är viktigt för oss att vi inte endast fullt ut uppfyller våra kunders behov, men också leverar lösningar som överträffar tidigare erfarenheter och förväntningar."

"Det bäste är att ingen måste ingå några kompromisser med denna lösningen. Alle våra deltagare i projektet har deltagit aktivt i utformningen av lösningen och därigenom säkrställt att de får en bättre løsning en tidigare", konstaterar Nilsen, og sammanfattar: "Av alla de system vi har värderat, var ad DEPOT det som kom närmast i att matcha våra ambitioner om att skapa ett enkelt och sammantaget system för annonsbearbetningen."

ad DEPOT kommer att "go live" på Media Norge 1. januar 2013.